17 Aralık 2018 , Pazartesi - 19 : 42

Selamsız İnsan Olmaktan Sakınınız!

بِسْـــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ SELAMSIZ İNSAN OLMAKTAN SAKININIZ! “Aranızda selamı yayınız” Hadis-i Şerifi gereği, selamlaşmanın fazilet ve âdâbını bilmek zorundayız. Yolda karşılaştıklarında, selamı birbirlerinden bekleyip, aşıklar gibi birbirlerine bakanlara tekrar söylemek lazımdır ki, küçük büyüğe, ayaktaki oturana, binitli yayaya, yüksekteki alçaktakine, yürüyen durana, bir kişi iki kişiye, az olanlar çok olanlara ve talebe hocaya selam verir. Selam konusunda birçok aksaklıklarla, …

Devamını Oku »

KUR’AN-I KERİM DEĞİŞTİRİLMİŞ OLABİLİR Mİ, DİYENLERE CEVAP!

Kur'an-ı Kerim Değiştirilmiş Olabilirmi, Diyenlere Cevap

Günümüzde bu türden hezeyanlar maalesef ki, artmıştır. Kur’an hakkında böyle bir soruyla fikir jimnastiği olur mu, her şeyden önce! Biz, üzerimize düşeni yapalım, inkârcı kimselerin, Kur’an ve İslam hakkında, genç beyinlerin zihinlerini bulandırmalarına imkân ölçüsünde engel olalım. Mukaddesât hilafına, söz söylemek ya da amel etmek caiz değilken, fikir yürütmek ve felsefe yapmak hiç caiz olur mu? Akıl ve indî görüşlerle …

Devamını Oku »

ZİKİR VE ZİKRİN MAHİYETİ

Zikir ve Zikrin Mahiyeti  Rabbimiz: “Ey iman edenler, Allah’ı çokça zikredin”  buyurmaktadır. Abdullah b. Büsr anlatır: Adamın birisi: “Yâ Rasulallah, İslâm’ın nafile ibadetleri bana ağır geldi. Bana, devamlı yapabileceğim bir şey söyle ki ona sımsıkı sarılayım” dedi. Bunun üzerine Rasûlullah aleyhisselâm: “Dilin devamlı Allah’ın zikriyle ıslak kalsın”  buyurdu. Kıyametin önemli alametlerinden birisi olan, ilmin ortadan kaybolup cehâletin artması ve ehil …

Devamını Oku »

PEYGAMBER EFENDİMİZE İTTİBÂNIN GEREĞİ

Bu kısa yazımızda, son elçi olan Hz. Muhammed aleyhisselâm Efendimize itaat etmenin ve ona ittibâ etmenin farziyeti üzerinde duracağız. Fakat uzun cümleler yerine kısa ve özlü ifadeler seçtik ki, okuyucu sıkılmasın ve meselenin özünü, hakikatini bir çırpıda anlasın. Öncelikle, bu konuda bilgisi olmayanları da hesaba katarak, üzerimizdeki cahiliyye tortularını ve tozlarını silkeleyecek olan, çarpıcı bir Ayet-i Kerime ile söze başlayalım: …

Devamını Oku »

BEŞERİ EKONOMİK SİSTEMLER VE İSLÂM’DA İŞÇİ HAKKI, EL EMEĞİ

Beşeri Sistemler ve İdeal Toplum Özlemleri: Ekonomide en kutsal değer olan insan emeğini istismar eden sistemlere karşı, ezilen insanların sesi ve umudu olma iddiasıyla ortaya çıkan Sosyalizm, önce Doğu’da sonra Batı’da ilgi gördü. Bunun nedeni olarak, çok eski dönemlerden beri, içinde yaşadıkları toplum düzenlerinden rahatsızlık duyan bir çok kişinin, zenginliklerin âdil bir biçimde paylaştırılacağı ve insanlar arasında eşitliğin sağlanacağı toplumsal …

Devamını Oku »

MÜSLÜMANIN ALIŞVERİŞ KÜLTÜRÜ, KAPİTALİZM’İN BEKLENTİLERİNE CEVAP OLMAMALIDIR

Müslümanın alışveriş anlayışı, ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Zevk için alışveriş yapmaz. İhtiyaçlarını karşılarken kendi kişiliğine ve beğenisine uygun seçimde bulunabilir. Bu iki durum hep karıştırılır ve itiraz konusu olur. Elbette Müslümanların da beğenisi ve tercihi olur ve ona göre kendisine lazım olan eşyayı satın alır. Kapitalizm ise, insanları “tüketici” olarak görür ve o insanların ihtiyaçlarını sınırsız kabul eder. “Tüketicilerin ihtiyaçları sınırsızdır” …

Devamını Oku »

NEFİS MUHASEBESİ

Nefis Muhasebesi

Bugün, yakın çevrenizdeki Müslümanlar için özel dua, tüm Müslümanlar için ise genel dua ettiniz mi? Bugün, kaç Müslümanı ziyaret ettiniz? Kaç Müslümana nasihat ettiniz? Kaç Müslümandan nasihat istediniz? Bugün, hasta ziyareti yaptınız mı ya da cenaze için taziyede bulundunuz mu? Çevrenizde cenaze ya da hasta yoksa; bir fakiri ziyaret ettiniz mi? Bugün, bir yetimin başını okşayıp, onu sevindirdiniz mi? Bir …

Devamını Oku »

SAHTE CÖMERTLER VE SAHTE DOSTLUKLAR

Sahte Cömertler ve Sahte Dostluklar

İnsanların geneli açısından cömertlik konusuna bakacak olursak; insanların çoğunun bal yapmayan arılar gibi olduklarını görürüz. Ayrıca “genel yaklaşım” demek, kendimizi o gerçeklikten soyutlamamız anlamına gelmez! Yani kimisi, “genel konuşuyorum” dendiğinde, konuşulanları üzerine almaz! Özel yaklaşım, birebir bir kimsenin durumunu ele almak iken; genel yaklaşım, toplumun genel karakteristiğinin irdelenmesidir. Yahut da tabir-i sahihse genel yaklaşım; toplumun genel eğilimi içerisinde yer alan …

Devamını Oku »

SİZİN DOSTUNUZ VAR MI?

Sizin Dostunuz Var mı?

Samimiyetin gereklerini yapıp, dost olmak için çaba göstermeden, fedakârlık yapmadan, çok samimiymişiz gibi davranıp umduğu ve beklediği davranışları göremeyince de sanki düşman kesilenler… Yani dostluk konusunda “ekmeden biçmek” ve “kendi hayalince gelin güvey olmak” isteyenler; olmayınca da küsenler, kızanlar, eleştirenler, dedikodu yapanlar, suçlayanlar, sizin dostunuz olabilirler mi? Oysa samimiyet, insana haklar ve sorumluluklar yükler. Dostluk, lafla değil, ispatla elde edilen …

Devamını Oku »

ZEKATI BAŞKA BELDELERE GÖNDERMEK CÂİZ MİDİR?

Zekatı başka beldelere göndermek câiz midir

Zekat konusunda diğer bir mesele ise; zekatı farz olduğu beldeden başka yere nakletmektir ki; bu mekruhtur. Zira her yerin zekatı o beldedeki fakirler içindir. İbn-i Abbas’tan rivâyet edildiğine göre; Peygamberimiz Muaz b. Cebel’i Yemen’e vali olarak gönderirken ona şöyle demiştir : “(Ey Muaz!) Muhakkak ki sen Ehl-i Kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları ilk davet edeceğin esas, Allah’tan başka ilah …

Devamını Oku »