12 Nisan 2024 , Cuma - 05 : 29

Fıkıh

Fıkıh

Ehven-i Şerreyn Nedir?

بِسْـــــمِ اللهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ Ehven kelimesi “daha hafif”, ehvenü’ş şerreyn terkibi ise; meşru olmayan iki işten, zarar bakımından daha hafif olan kötülük demektir. Ehven-i şerreyn; iki zarar verici durumla karşı karşıya kalındığında daha az zararlı olan şeyi tercih etmek, büyük zararı önlemek yahut ortadan kaldırmak için gerekli tedbirleri almak demektir. Yani başka bir seçenek yoksa, zaruret sebebiyle iki kötülükten daha …

Devamını Oku »

Selamsız İnsan Olmaktan Sakınınız!

بِسْـــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ SELAMSIZ İNSAN OLMAKTAN SAKININIZ! “Aranızda selamı yayınız” Hadis-i Şerifi gereği, selamlaşmanın fazilet ve âdâbını bilmek zorundayız. Yolda karşılaştıklarında, selamı birbirlerinden bekleyip, aşıklar gibi birbirlerine bakanlara tekrar söylemek lazımdır ki, küçük büyüğe, ayaktaki oturana, binitli yayaya, yüksekteki alçaktakine, yürüyen durana, bir kişi iki kişiye, az olanlar çok olanlara ve talebe hocaya selam verir. Selam konusunda birçok aksaklıklarla, …

Devamını Oku »

ZEKATI BAŞKA BELDELERE GÖNDERMEK CÂİZ MİDİR?

Zekatı başka beldelere göndermek câiz midir

Zekat konusunda diğer bir mesele ise; zekatı farz olduğu beldeden başka yere nakletmektir ki; bu mekruhtur. Zira her yerin zekatı o beldedeki fakirler içindir. İbn-i Abbas’tan rivâyet edildiğine göre; Peygamberimiz Muaz b. Cebel’i Yemen’e vali olarak gönderirken ona şöyle demiştir : “(Ey Muaz!) Muhakkak ki sen Ehl-i Kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları ilk davet edeceğin esas, Allah’tan başka ilah …

Devamını Oku »

ZEKATI, TİCARET MALLARINDAN VERMEK DOĞRU MUDUR?

Zekatı, Ticaret Mallarından Vermek Doğru mudur?

Zekat konusundaki önemli bir mesele de, zekatın ticaret mallarından verilmesidir. Bugün sosyal hayat içinde pek çok kişi zekatını ticaret mallarının mislinden vermektedir. Ebû Hanife’ye göre; tüccar malının zekatını fakirlerin daha fazla yararına olacak paralarla verir. İmam Muhammed’e göre ise; tüccar malının kıymetini yaşadığı beldede en çok tedavülde dolaşan para ile belirler. Çünkü bu hem daha kolay, hem de fakirlerin menfaatleri …

Devamını Oku »

ZEKAT, NERELERE VERİLEBİLİR VE NERELERE VERİLEMEZ?

Zekat, Nerelere Verilebilir Ve Nerelere Verilemez?

Günümüzde çok sorulan sorulardan bir tanesi de, zekatın nerelere verilip nerelere verilemeyeceğidir. Tevbe suresinin 60. Ayetinde zekat verilecek sekiz kısım yer sayılmıştır. Bu sayılanların haricine zekat verilemez: “Sadakalar (zekat) Allah’dan bir farz olarak ancak (dilenmeyen) fakirlere, yoksullara, onu toplamakla görevlendirilenlere (zekat memurlarına), kalpleri (İslam’a) alıştırılmak istenenlere, kölelere, borçlulara, Allah yolundakilere ve (malından uzak düşmüş) yolculara mahsustur. Allah hakkıyla bilendir, hüküm …

Devamını Oku »

ŞANS OYUNLARI KUMARDIR VE KAZANCI HARAMDIR

Şans Oyunları Kumardır ve Kazancı Haramdır

Kumar; şans ve beceri ile bir yarışma yada belirsiz bir olayın sonucu üzerine bahse tutuşmaktır. Kumar, türü ve şekli itibariyle toplumlara göre değişiklik gösterse de esas itibariyle haksız kazanç, mal ve zaman israfı, irade zâfiyeti ve toplumsal çözülme gibi bir çok sorunlara yol açtığı için temel ahlak öğretileri tarafından yasaklanmış ve kınanmıştır. İslâm dininin temel yasaklarından biri de kumar yasağıdır. …

Devamını Oku »

Huşû İle Namaz Nasıl Kılınır?

Huşû İle Namaz Nasıl Kılınır?

1. Zihnimizi ve kalbimizi meşgul edecek şeylerden uzaklaşmak. Namaz kılınan yerin sessiz, huzurlu ve rûhu arındırıcı bir manevi ortam olmasına dikkat etmek; yoksa, böyle bir ortamı sağlamaya çalışmak. 2. Bir kişi bile olsa, onunla cemaatle namaz kılmaya özen göstermek. 3. Namaza “Allahu Ekber” diyerek başlandığı andan itibaren “Allah’ı görüyormuşçasına; Yüce Rabbin huzurunda olduğumuzun şuurunda, O’nun heybet ve azametinden dolayı saygıdan …

Devamını Oku »

Sigara İçmenin Hükmü Nedir?

Sigara İçmenin Hükmü Nedir?

Sigara İçmek İsraf Ve Zulümdür: Sigara içenlerin çoğunluğu, “zenginlerin ve ailesinin nafakasını temin edebilenlerin sigara içmesi tenzîhen mekrûhtur; fakirlerin içmesi doğru değildir” derler… Bu tutarsız söz, sigara içiyor olmanın bir önyargısıdır. Müteahhırûn ulemâdan kimse –şâzz görüşler hariç- bu görüşte değildir. Aksine haram yada tahrîmen mekrûh olması üzerinde yoğunlaşmışlardır. Her iki fetvâ da sigara içmenin günah olduğu ve azabı gerektirdiği anlamı …

Devamını Oku »

Müşriklerin Kestiği Hayvanların Eti Yenilir mi?

Müşriklerin Kestiği Hayvanların Eti Yenilir mi?

Allah’a hamd, Rasûlüne salât ve selâm ediyoruz. Başarı ancak O’nun yardımı iledir. Bu mesele aslında temel konulardan olmadığı için; itikâdî bozuklukların olduğu, helâl ve haramların dahi tam bilinemediği, İslâm’ın hakikatinin pek çoklarına kapalı olduğu bir dönemde, öncelikli ele alınacak konulardan olmadığı aşikardır. Ancak ne kadar üzücü bir durumdur ki, yılların geçmesiyle, bu mesele sıkça konuşulmadığı için, ilimsiz ve nefsine uyan …

Devamını Oku »

Evvâbîn Namazı Hakkında Özlü Açıklamalar

Evvvabin Namazı

Evvâbîn Namazının Tanımı (Vakti): Akşam namazından sonra veya kuşluk vaktinde kılınan nafile namazdır. “Evvâbîn” Kelimesinin Kur’an’da Kullanılışı ve Anlamı: Evvâbîn kelimesi “dönen, Allah’a yöne­len, tevbe eden” anlamındaki “evvâb” kelimesinin çoğuludur. Kur’an-ı Kerim’de beş yerde tekil “Çünkü o (Dâvud), Allah’a çokça dönen (evvâb) birisi idi.” , “Her birisi (Dâvud’un emrine verilen kuşlar) ona dönücü (evvâb) idi.” , “Çünkü o (Dâvud), Allah’a …

Devamını Oku »