18 Kasım 2020 , Çarşamba - 01 : 02

Ömer Nesefî Akâidi Tercüme ve Şerhi – 4

ÖMER NESEFÎ AKÂİDİ TERCÜME VE ŞERHİ – 4

 

Bu derste başlıca şu konular işlenmektedir:

1. Allah’ın subûtî sıfatları.

2. Cehmiyye, Kerrâmiyye ve Mu’tezile gibi dalâlet fırkalarının i’tikâdleri hakkında açıklamalar.

3. Mu’tezile, kullar, fiillerinin yaratıcısıdır derken; Cehmiyye ise, kulların fiilleri Allah’ın fiilidir demektedirler. Cehmiyye, bu inançlarına Enfâl Sûresinin 17. Âyetini delil göstermektedirler. Bu Âyeti nasıl yanlış anladıklarını ve bu Âyetin onların i’tikâdleri için delil olamayacağını açıklamaktayız.

4. Cehmiyye’nin, cennet ve cehennemin ebedî olmadığına dair yanlış görüşlerinin reddi ve bu konuda dayandıkları delillerinin doğru te’vîllerinin ne olması gerektiği hususundaki açıklamalar.

5. Cehmiyye ve Mu’tezile’nin, âhirette Allah’ın görülmeyeceği (ru’yetullah) konusundaki yanlış görüşlerinin reddi.

6. Cehmiyye, imanı, “Allah’ı bilmektir, küfür ise O’nu bilmemektir. İnkâr ile iman zâil olmaz” şeklinde tanımlamışlar ve böylece sağlıklı akla ve sahîh Nakle taban tabana zıt bir inanç şeklini benimsemişlerdir. Bu fikrin bâtıllığı ortaya konulmaktadır.

7. Aklın önemi ve fonksiyonu nedir? Kulun, aklıyla münasebeti nasıl olmalıdır? Selef ve Halef aklı nasıl ele almışlardır? Akılcılık ekolü nedir?

8. Allah’ın bir mekânda temekkün etmeyeceğinden hareketle, câriye Hadîsinin ve istivâ Âyetlerinin anlamları hakkında açıklamalar.

9. Kur’an’da “istevâ” fiilinin “alâ” ve “ilâ” harf-i cerrleriyle kullanımında anlam farkı bulunmaktadır. Bu konudaki Ayetleri zikrederek istivâ konusunda Selef’in akîdesinin izahı.

10. 72 dalâlet fırkası kimlerdir? İnançlarından bazı örnekler…

 

DERSTE İŞLENEN KONULARA AİT METİN VE TERCÜMELER

 

11 – ALLAH’IN SIFATLARI

وَلَهُ صِفَاتٌ أَزَلِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ. وَهِيَ لَا هُوَ وَلَا غَيْرُهُ. وَهِيَ الْعِلْمُ وَالْقُدْرَةُ وَالْحَيَاةُ وَالْقُوَّةُ وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْإِرَادَةُ وَالْمَشِيئَةُ وَالْفِعْلُ وَالتَّخْلِيقُ وَالتَّرْزِيقُ وَالْكَلَامُ.
Allah’ın kendi zâtıyla kâim, ezelî (başlangıcı olmayan) sıfatları vardır. Bu sıfatlar, ne O’nun aynı (kendisi) ne de gayrı (O’ndan başka)dır. Bunlar; ilim, kudret, hayat, kuvvet, sem’i (işitme), basar (görme), irâde, meşîet (dileme), fiil (yapma), tahlîk (yaratma), terzîk (rızık verme) ve kelâm’dır.

 

12 – ALLAH’IN KELÂM SIFATI

وَهُوَ مُتَكَلِّمٌ بِكَلَامٍ هُوَ صِفَةٌ لَهُ أَزَلِيَّةٌ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْحُرُوفِ وَالْأَصْوَاتِ. وَهُوَ صِفَةٌ مُنَافِيَةٌ لِلسُّكُوتِ وَالْآفَةِ. وَاللَّهُ تَعَالَى مُتَكَلِّمٌ بِهَا آمِرٌ نَاهٍ مُخْبِرٌ.
Allah Teâlâ, kendisinin ezelî sıfatı olan, harfler ve sesler türünden olmayan kelâm sıfatıyla konuşucudur (Yani Allah Teâlâ’nın kelâmı insanların kelâmı gibi harfler ve seslerden meydana gelmez). Bu kelâm sıfatı da, susmaya (konuşmamaya yani konuşmayı terk etmeye) ve âfete (konuşamamaya yani konuşmaya güç yetirememeye) münâfî (zıt) olan bir sıfattır. Allah Teâlâ bu kelâm sıfatıyla konuşur, emreder, nehyeder (yasaklar) ve haber verir.

 

Ömer Nesefî Akâidi Tercüme ve Şerhi – 1 Ömer Nesefî Akâidi Tercüme ve Şerhi – 2 Ömer Nesefî Akâidi Tercüme ve Şerhi – 3

Hakkında Yusuf Semmak

Araştırmacı, Yazar

BUNA'DA BAK!

Allah’tan Başkasına İbâdet Etmede Cehâlet Mazeret Değildir!

Allah'tan Başkasına İbâdet Etmede Cehâlet Mazeret Değildir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir