10 Haziran 2024 , Pazartesi - 22 : 08

Allah’tan Başkasına İbâdet Etmede Cehâlet Mazeret Değildir!

İnsan her nerede olursa olsun, fetret döneminde bile yaşasa, Allah’tan başkalarına ibâdet ederse, putlara taparsa, bu evrenin yaratıcısından başka bir ma’bûd tasavvur ederse bu apaçık bir şirktir ve Allah’a karşı bir küfür ameliyesidir. Yüce Rabbimiz de Kitâbında şirk koşanların amellerinin mutlaka boşa çıkacağını yemin ve te’kîdle haber vermiştir.

Allah Sübhânehu ve Teâlâ Kitâb-ı Kerîm’inde meâlen buyurdu: “Sen yüzünü Hanîf olarak Din’e, Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtratına dosdoğru çevir. Allah’ın yaratılışını değiştirmek söz konusu değildir. Dosdoğru Din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.” (Rûm: 30)

“Andolsun sana ve senden öncekilere şöyle vahyolundu ki: Eğer şirk koşarsan, andolsun ki amelin boşa gider ve muhakkak zarar edenlerden olursun.” (Zümer: 65)

Hakkında Yusuf Semmak

Araştırmacı, Yazar

BUNA'DA BAK!

“Tevessül ve Kabr-i Nebi’yi Ziyaret” Adlı Kitabımız Çıkmıştır!

  “Tevessül ve Kabr-i Nebî’yi Ziyâret” adlı kitabımızda yer alan başlıca konular: Hayırlara vesîle olmasını …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir