25 Kasım 2023 , Cumartesi - 19 : 29

KISA SÛRELERİN TÜRKÇE ANLAMLARI

105 – 114 ARASI  SÛRELERİN TÜRKÇE ANLAMLARI

  • Fîl Sûresi
  • Kureyş Sûresi
  • Mâûn Sûresi
  • Kevser Sûresi
  • Kâfirûn Sûresi
  • Nasr Sûresi
  • Tebbet Sûresi
  • İhlâs Sûresi
  • Felak Sûresi
  • Nas Sûresi

105. FÎL SÛRESİ

( Mekke’de inmiştir. Beş âyettir. )

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

1. Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?

2. Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

3. Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi.

4. (Bu kuşlar) onlara pişmiş çamurdan taşlar atıyorlardı.

5. Nihayet onları yenmiş ekin yaprağı gibi yapıverdi.

106. KUREYŞ SÛRESİ

( Mekke’de inmiştir. Dört âyettir. )

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

1. Kureyş’i alıştırdığı için,

2. Kendilerini kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için,

3. Onlar bu evin (Kâbe’nin) Rabbine ibadet etsinler.

4. O (Rabb) ki, kendilerini açlıktan doyuran ve korkudan güvenliğe kavuşturandır.

107. MÂÛN SÛRESİ

( Mekke’de inmiştir. Yedi âyettir. )

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

1. Dini yalanlayanı gördün mü?

2. İşte o, yetimi itip kakandır,

3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmeyendir.

4. İşte (bu vasıflarla) namaz kılanların vay haline ki,

5. Onlar namazlarından gâfildirler.

6. Onlar gösteriş yaparlar.

7. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.

108. KEVSER SÛRESİ

( Mekke’de inmiştir. Üç âyettir. )

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

1. (Rasûlüm!) Şüphesiz Biz sana Kevser’i verdik.

2. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

3. Şüphesiz soyu kesik olan sana buğz edenin ta kendisidir.

109. KÂFİRÛN SÛRESİ

( Mekke’de inmiştir. Altı âyettir. )

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

1. De ki: “Ey kâfirler,

2. Ben sizin ibadet ettiğinize ibadet etmem.

3. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet ediciler değilsiniz.

4. Ben sizin ibadet ettiklerinize asla ibadet edecek değilim.

5. Siz de benim kulluk ettiğime ibadet edecek değilsiniz.

6. Sizin dininiz size, benim dinim bana!”

110. NASR SÛRESİ

( Medine’de inmiştir. Üç âyettir. )

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

1. Allah’ın yardımı ve Fetih geldiğinde,

2. İnsanların bölük bölük Allah’ın dinini girdiklerini gördüğünde,

3. Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Şüphesiz O, tevbeleri çok kabul edendir.

111. TEBBET SÛRESİ

( Mekke’de inmiştir. Beş âyettir. )

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

1. Ebû Leheb’in iki eli kurusun! Kurudu da.

2. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi.

3. O, alevli bir ateşe girecektir.

4. Karısı da; odun taşıyıcısı olarak,

5. Boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde.

112. İHLÂS SÛRESİ

( Mekke’de inmiştir. Dört âyettir. )

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

1. De ki: “O Allah, birdir.

2. Allah, Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)

3. O doğurmamıştır, doğurulmamıştır.

4. Kimse de O’nun dengi değildir.”

113. FELAK SÛRESİ

( Medine’de inmiştir. Beş âyettir. )

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

1. De ki: “Sabahın Rabbine sığınırım,

2. Yarattığı şeylerin şerrinden,

3. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

4. Düğümlere üfleyen kadınların şerrinden,

5. Ve hased ettiği zaman, hasetçinin şerrinden.”

114. NAS SÛRESİ

( Medine’de inmiştir. Altı âyettir. )

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

1. De ki: “Sığınırım insanların Rabbine,

2. İnsanların Melikine (mutlak hükümdarına),

3. İnsanların İlâhına,

4. O sinsi vesvesecinin (şeytanın) şerrinden.

5. O ki, insanların göğüslerine vesvese verendir.

6. (O şeytan) gerek cinlerden, gerek insanlardan olsun.”

 

Çeviri:
Yusuf Semmak

Hakkında Yusuf Semmak

Araştırmacı, Yazar

BUNA'DA BAK!

Salt akılla ve indî görüşlerle Kur'an'ı tefsir etmek haramdır

Salt akılla ve indî görüşlerle Kur’an’ı tefsir etmek haramdır !

Allah’a hamd ve Peygamberimize salât ederek söze başlıyoruz. Sahabe ve tabiînden gelen rivayetlere göre; mücerred …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir