22 Temmuz 2024 , Pazartesi - 14 : 14

Etiket Arşivi : Allah’ın Kelâm Sıfatı

Ömer Nesefî Akâidi Tercüme ve Şerhi – 5

ÖMER NESEFÎ AKÂİDİ TERCÜME VE ŞERHİ – 5 Derste Anlatılan Konular: 1. Allah’ın Kelâm sıfatı vardır ve ezelîdir. 2. Yüce Allah’ın, Hz. Mûsâ ile konuşması meselesinin izahı. 3. Yüce Allah’ın, Hz. Mûsâ ile konuşması meselesinde bazı fırkaların fâsid yorumlarının reddi. 4. Allah’ın konuşması kullarının konuşması gibi değildir. 5. Peygamberimizin, Bedir savaşından önce müşrik ordusuna doğru attığı bir avuç kuma işaret …

Devamını Oku »

Ömer Nesefî Akâidi Tercüme ve Şerhi – 4

ÖMER NESEFÎ AKÂİDİ TERCÜME VE ŞERHİ – 4   Bu derste başlıca şu konular işlenmektedir: 1. Allah’ın subûtî sıfatları. 2. Cehmiyye, Kerrâmiyye ve Mu’tezile gibi dalâlet fırkalarının i’tikâdleri hakkında açıklamalar. 3. Mu’tezile, kullar, fiillerinin yaratıcısıdır derken; Cehmiyye ise, kulların fiilleri Allah’ın fiilidir demektedirler. Cehmiyye, bu inançlarına Enfâl Sûresinin 17. Âyetini delil göstermektedirler. Bu Âyeti nasıl yanlış anladıklarını ve bu Âyetin …

Devamını Oku »