12 Haziran 2024 , Çarşamba - 05 : 42

“Putperest Çağlarda Müslüman Olmak” İsimli Kitabımız Çıktı

“Putperest Çağlarda Müslüman Olmak” adlı eserimiz, 5 Haziran 2014 tarihi itibariyle piyasadadır. Her evde olması gerektiğini düşündüğümüz eserimizi alıp okumanızı ve başkalarına da okutmanızı tavsiye ederiz. Kitabımızdan almak isteyen arkadaşlarımız bize ulaşabilirler. Selam ve dua ile…

“PUTPEREST ÇAĞLARDA MÜSLÜMAN OLMAK”
İSİMLİ KİTABIMIZIN ÖZELLİKLERİ:

 • Kitabımız genelde akîdevî konuları içermektedir. Akîde’nin yanında muhtelif ilmî meselelere de yer verilmiştir.
 • Açıklamalarımız ilmî dirâyetle yapılmıştır. Genellikle günümüzde yazılan kitapların hacmi bazı kitaplardan yapılan gereksiz ve yersiz nakillerle şişirilmektedir. Bu durum okuyucuyu sıkmaktadır. Bu nedenle biz, konuları izah ederken gereksiz uzatmalardan, boş yere sayfa israf etmekten sakındık ve konunun özüne odaklandık. Meseleleri özlü olarak, ana hatlarıyla verdik, yer yer özetlemeler yaptık. Böylece pek çok konuya yer verebildik. Her konunun, müstakil bir kitapçık olacak şekilde genişletilmesi ya da genişçe anlatılarak ders olarak mütalâa edilmesi mümkündür.
 • Bütün meselelerin Ayet ve Hadîslerle delillendirilmesine azamî ölçüde titizlik gösterdik. Kitabımızın bariz özelliklerinden bir tanesi, Nasslar ile delillendirmenin öne alınmış olmasıdır. Böylece, söylediğimiz her sözün mutlaka vahye uygun olması gerektiği mesajını vermek istedik.
 • İlmî dirâyet istikâmetinde meseleleri izâh etmenin yanında, âlimlerden yer yer nakiller yapılarak konular delillendirilmiştir. İlmî meseleleri ispat etmenin zorunlu olduğu yerlerde temel kaynaklardan nakillerde bulunduk.
 • Bütün konular, bize yöneltilmiş olan çok önemli sorulara verdiğimiz cevaplardan oluşmaktadır. Bu nedenle açıklamalarımız, toplumun farklı kesimlerinin soru ve sorunlarına verilen canlı ve somut cevaplardır; hayalî, âfâkî, toplumun ihtiyaç ve beklentilerinden kopuk, masa başı makaleleri değildir.
 • Kitabımızdan toplumun tüm kesimlerinin okuyup istifade etmesi maksadıyla, kendimize has, özgün bir metod takip ettik. Okuyucu özelliği olan kardeşlerimiz bu durumu fark edeceklerdir.
 • Kur’ânî terimleri ve ilmî ıstılâhları aynen koruyup, bu kavramların açıklamalarını verdik. Ama anlaşılmaz ifadelerden ve felsefî yaklaşımlardan uzak durduk. İlmi olmamasına rağmen, kendisini entelektüel göstermek için, halkın anlamını bilmediği yabancı kelimeler kullanan Batı’ya özenen yazarların üslubunu tekrar etmedik. Zira amacımız; insanlarla aramıza uçurum koymak değil, insanlarla bir, beraber ve kardeş olmak adına sağlıklı bir iletişim kurmaktır.
 • Bu çalışmamızın, ileriki yıllarda da bize yöneltilen sorulara vereceğimiz cevapları ihtiva eden, seri ve sürekli bir temel kaynak olmasının ümidini taşımaktayız.
 • Kitabımız, ders kitabı olarak okunabilecek ve okutulabilecek bir niteliktedir.
 • Kitabımız, bölüm bölüm olduğu için, okumayı fazla sevmeyen kimseler açısından da okunması kolay bir özellik taşımaktadır. Dileyen, dilediği konuyu açıp okuyabilir. Tabii ki bizim tavsiyemiz; Allah’ın ilk emri olan “Oku!” İlâhî fermanına uyup, Allah’tan gelenleri, Allah adına ve Allah rızası için okumayı; yemek, içmek, nefes almak gibi, hayatımızın olağan bir ameli haline getirmemizdir.
 • Çalışmamızın, sade, akıcı, anlaşılır ve öğretici olmasına özen gösterdik.
 • Türkçe dilinin gramer ve imlâsına önem verdik. Zira bir kimsenin kendi ana dilinin inceliklerini bilmeden “aydın insan” olması mümkün değildir. Tecrübelerimizle sabittir ki, maalesef, ana dili Türkçe olan kimselerin çoğunluğu, Türkçe’nin dil bilgisi kurallarını, kelimelerin doğru yazılışlarını, noktalama işaretlerinin nerelerde kullanılması gerektiğini ve cümlenin öğelerini bilmemektedirler. Özellikle de Arapça, Farsça ve Batı kökenli kelimelerin anlamlarının ve yazılışlarının bilinmemesi az okumaktan kaynaklanmaktadır. Üslubumuzla bu problemlere de dikkat çekmek istedik.
 • Kitabımızın önemli bir diğer özelliği de; bir konunun izahı esnasında, o konunun irtibatlı olduğu meselelerin dipnotlarda verilmesiyle, konuların muhtevası zenginleştirilmiş ve okuyucunun ufku açılmıştır. Dipnotlarla konuların içeriğinin zenginleştirilmesi, o konunun farklı boyutlarına temas edilerek, okuyucuya kapsamlı bir açılım sunmaktadır.
 • Ana başlıkların altında yer alan dipnotlarda pek çok kavramların izah edilmesiyle kitabımız ansiklopedik bir mahiyet kazanmıştır.
 • Kitap çıkartırken ticârî piyasanın makul olmayan beklentilerini dikkate almadık. Biz, eserimizi Allah rızası için ve hakkımızda sadaka-i câriye olması duasıyla kaleme aldık. Kitap piyasasında genelde hacimli kitapların okunmadığı, insanların okumayı sevmediği gibi gerekçelerle, kitabımızın küçük kitapçıklar halinde bir set olarak çıkmasını tavsiye eden bazı arkadaşlarımızın görüşlerine itibar etmedik. Zira kitabımız “Akâid” konusunu ele almaktadır ve muhtevada yer alan konular hem önemlidir, hem de birbirleriyle bütünlük arz etmektedir. Bütünlüğü olan bir çalışmayı halkın okumayı sevmemesi sâikiyle küçültüp budayamazdık. Bu nedenle ilk çalışmamızı kapsamlı bir çalışma olarak, okunması kolay olsun diye de bölümler halinde okuyucuların istifadesine sunduk. Allah nasip ederse, bu çalışmamızın, -yukarıda da belirttiğimiz gibi- kendi sahasında sürekli ve temel bir çalışma olmasını ümit etmekteyiz.

Rabbimiz, yeni çalışmalar ortaya koymayı nasip etsin.

Çalışma bizden, muvaffakiyet ancak Yüce Allah’ın yardımı iledir.

Putperest Çağlarda Müslüman Olmak

Hakkında Yusuf Semmak

Araştırmacı, Yazar

BUNA'DA BAK!

Allah’tan Başkasına İbâdet Etmede Cehâlet Mazeret Değildir!

Allah'tan Başkasına İbâdet Etmede Cehâlet Mazeret Değildir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir