20 Eylül 2019 , Cuma - 22 : 05

BEŞERİ EKONOMİK SİSTEMLER VE İSLÂM’DA İŞÇİ HAKKI, EL EMEĞİ

Beşeri Sistemler ve İdeal Toplum Özlemleri: Ekonomide en kutsal değer olan insan emeğini istismar eden sistemlere karşı, ezilen insanların sesi ve umudu olma iddiasıyla ortaya çıkan Sosyalizm, önce Doğu’da sonra Batı’da ilgi gördü. Bunun nedeni olarak, çok eski dönemlerden beri, içinde yaşadıkları toplum düzenlerinden rahatsızlık duyan bir çok kişinin, zenginliklerin âdil bir biçimde paylaştırılacağı ve insanlar arasında eşitliğin sağlanacağı toplumsal …

Devamını Oku »

MÜSLÜMANIN ALIŞVERİŞ KÜLTÜRÜ, KAPİTALİZM’İN BEKLENTİLERİNE CEVAP OLMAMALIDIR

Müslümanın alışveriş anlayışı, ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Zevk için alışveriş yapmaz. İhtiyaçlarını karşılarken kendi kişiliğine ve beğenisine uygun seçimde bulunabilir. Bu iki durum hep karıştırılır ve itiraz konusu olur. Elbette Müslümanların da beğenisi ve tercihi olur ve ona göre kendisine lazım olan eşyayı satın alır. Kapitalizm ise, insanları “tüketici” olarak görür ve o insanların ihtiyaçlarını sınırsız kabul eder. “Tüketicilerin ihtiyaçları sınırsızdır” …

Devamını Oku »

NEFİS MUHASEBESİ

Nefis Muhasebesi

Bugün, yakın çevrenizdeki Müslümanlar için özel dua, tüm Müslümanlar için ise genel dua ettiniz mi? Bugün, kaç Müslümanı ziyaret ettiniz? Kaç Müslümana nasihat ettiniz? Kaç Müslümandan nasihat istediniz? Bugün, hasta ziyareti yaptınız mı ya da cenaze için taziyede bulundunuz mu? Çevrenizde cenaze ya da hasta yoksa; bir fakiri ziyaret ettiniz mi? Bugün, bir yetimin başını okşayıp, onu sevindirdiniz mi? Bir …

Devamını Oku »

SAHTE CÖMERTLER VE SAHTE DOSTLUKLAR

Sahte Cömertler ve Sahte Dostluklar

İnsanların geneli açısından cömertlik konusuna bakacak olursak; insanların çoğunun bal yapmayan arılar gibi olduklarını görürüz. Ayrıca “genel yaklaşım” demek, kendimizi o gerçeklikten soyutlamamız anlamına gelmez! Yani kimisi, “genel konuşuyorum” dendiğinde, konuşulanları üzerine almaz! Özel yaklaşım, birebir bir kimsenin durumunu ele almak iken; genel yaklaşım, toplumun genel karakteristiğinin irdelenmesidir. Yahut da tabir-i sahihse genel yaklaşım; toplumun genel eğilimi içerisinde yer alan …

Devamını Oku »

SİZİN DOSTUNUZ VAR MI?

Sizin Dostunuz Var mı?

Samimiyetin gereklerini yapıp, dost olmak için çaba göstermeden, fedakârlık yapmadan, çok samimiymişiz gibi davranıp umduğu ve beklediği davranışları göremeyince de sanki düşman kesilenler… Yani dostluk konusunda “ekmeden biçmek” ve “kendi hayalince gelin güvey olmak” isteyenler; olmayınca da küsenler, kızanlar, eleştirenler, dedikodu yapanlar, suçlayanlar, sizin dostunuz olabilirler mi? Oysa samimiyet, insana haklar ve sorumluluklar yükler. Dostluk, lafla değil, ispatla elde edilen …

Devamını Oku »

ZEKATI BAŞKA BELDELERE GÖNDERMEK CÂİZ MİDİR?

Zekatı başka beldelere göndermek câiz midir

Zekat konusunda diğer bir mesele ise; zekatı farz olduğu beldeden başka yere nakletmektir ki; bu mekruhtur. Zira her yerin zekatı o beldedeki fakirler içindir. İbn-i Abbas’tan rivâyet edildiğine göre; Peygamberimiz Muaz b. Cebel’i Yemen’e vali olarak gönderirken ona şöyle demiştir : “(Ey Muaz!) Muhakkak ki sen Ehl-i Kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları ilk davet edeceğin esas, Allah’tan başka ilah …

Devamını Oku »

Tâ-Hâ: 109. Ayetin İ’râbı ve Tefsiri – Şefaat Konusu

Tâ-Hâ 109. Ayetin İ’râbı ve Tefsiri - Şefaat Konusu

Hamd; âlemlerin Rabbi olan Allah’adır. Salât ve selâm; Peygamberimiz aleyhisselâm’a, onun temiz ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onun Sünnetine uyan Müslümanlara olsun. Bu yazımızda, Allah’ın iznine bağlı olan şefaatin hak olduğunu, Tâ-Hâ: 109. Ayetin tefsiri ile açıklayacağız. Gerektikçe, kelimelerin i’râblarına da yer vereceğiz. Rabbimiz, şefaat konusunda şöyle buyurmaktadır: يَوْمَئِذٍ لاَ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً  …

Devamını Oku »

ZEKATI, TİCARET MALLARINDAN VERMEK DOĞRU MUDUR?

Zekatı, Ticaret Mallarından Vermek Doğru mudur?

Zekat konusundaki önemli bir mesele de, zekatın ticaret mallarından verilmesidir. Bugün sosyal hayat içinde pek çok kişi zekatını ticaret mallarının mislinden vermektedir. Ebû Hanife’ye göre; tüccar malının zekatını fakirlerin daha fazla yararına olacak paralarla verir. İmam Muhammed’e göre ise; tüccar malının kıymetini yaşadığı beldede en çok tedavülde dolaşan para ile belirler. Çünkü bu hem daha kolay, hem de fakirlerin menfaatleri …

Devamını Oku »

KUR’AN DERSLERİ – BAKARA SÛRESİ 15 – 16 – 17 – 18

Bakara Sûresi 15 - 16 - 17 - 18

Bakara Sûresi : 15 – 16 – 17 – 18 Prof. Dr. M. Said Şimşek – Yusuf Semmak – Abdülhakim Mesrur Bu ders, 2001 yılında yapılmıştır. İbn Atıyye’nin, “el-Muharraru’l Vecîz fî Tefsîri’l Kitâbi’l Azîz” isimli tefsir kitabı takip edilmektedir. Bakara Sûresinin tefsiri yapılmaktadır.  Ders, Tefsir Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. M. Said Şimşek, İlm-i Tefsir mütehassısı Yusuf Semmak …

Devamını Oku »

KUR’AN DERSLERİ – BAKARA SÛRESİ 10 – 14

Bakara Sûresi 10 - 14

Bakara Sûresi : 10 – 14 Prof. Dr. M. Said Şimşek – Yusuf Semmak – Abdülhakim Mesrur Bu ders, 2001 yılında yapılmıştır. İbn Atıyye’nin, “el-Muharraru’l Vecîz fî Tefsîri’l Kitâbi’l Azîz” isimli tefsir kitabı takip edilmektedir. Bakara Sûresinin tefsiri yapılmaktadır. Ders, Tefsir Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. M. Said Şimşek, İlm-i Tefsir mütehassısı Yusuf Semmak ve Arapça dersi müderrisi Abdülhakim …

Devamını Oku »

ZEKAT, NERELERE VERİLEBİLİR VE NERELERE VERİLEMEZ?

Zekat, Nerelere Verilebilir Ve Nerelere Verilemez?

Günümüzde çok sorulan sorulardan bir tanesi de, zekatın nerelere verilip nerelere verilemeyeceğidir. Tevbe suresinin 60. Ayetinde zekat verilecek sekiz kısım yer sayılmıştır. Bu sayılanların haricine zekat verilemez: “Sadakalar (zekat) Allah’dan bir farz olarak ancak (dilenmeyen) fakirlere, yoksullara, onu toplamakla görevlendirilenlere (zekat memurlarına), kalpleri (İslam’a) alıştırılmak istenenlere, kölelere, borçlulara, Allah yolundakilere ve (malından uzak düşmüş) yolculara mahsustur. Allah hakkıyla bilendir, hüküm …

Devamını Oku »

ŞANS OYUNLARI KUMARDIR VE KAZANCI HARAMDIR

Şans Oyunları Kumardır ve Kazancı Haramdır

Kumar; şans ve beceri ile bir yarışma yada belirsiz bir olayın sonucu üzerine bahse tutuşmaktır. Kumar, türü ve şekli itibariyle toplumlara göre değişiklik gösterse de esas itibariyle haksız kazanç, mal ve zaman israfı, irade zâfiyeti ve toplumsal çözülme gibi bir çok sorunlara yol açtığı için temel ahlak öğretileri tarafından yasaklanmış ve kınanmıştır. İslâm dininin temel yasaklarından biri de kumar yasağıdır. …

Devamını Oku »

KUR’AN DERSLERİ – BAKARA SÛRESİ 6 – 9

Bakara Sûresi 6 - 9

Bakara Sûresi : 6 – 9 Prof. Dr. M. Said Şimşek – Yusuf Semmak – Abdülhakim Mesrur Bu ders, 2001 yılında yapılmıştır. İbn Atıyye’nin, “el-Muharraru’l Vecîz fî Tefsîri’l Kitâbi’l Azîz” isimli tefsir kitabı takip edilmektedir. Bakara Sûresinin tefsiri yapılmaktadır. Ders, Tefsir Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. M. Said Şimşek, İlm-i Tefsir mütehassısı Yusuf Semmak ve Arapça dersi müderrisi …

Devamını Oku »

KUR’AN DERSLERİ – BAKARA SÛRESİ 3 – 4 – 5

Bakara Sûresi 3 - 4 - 5

Bakara Sûresi : 3 – 4 – 5 Prof. Dr. M. Said Şimşek – Yusuf Semmak – Abdülhakim Mesrur Bu ders, 2001 yılında yapılmıştır. İbn Atıyye’nin, “el-Muharraru’l Vecîz fî Tefsîri’l Kitâbi’l Azîz” isimli tefsir kitabı takip edilmektedir. Bakara Sûresinin tefsiri yapılmaktadır.  Ders, Tefsir Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. M. Said Şimşek, İlm-i Tefsir mütehassısı Yusuf Semmak ve Arapça …

Devamını Oku »

KUR’AN DERSLERİ – BAKARA SÛRESİ 1 – 2

Bakara Sûresi 1 - 2

Bakara Sûresi : 1 – 2 Prof. Dr. M. Said Şimşek – Yusuf Semmak – Abdülhakim Mesrur Bu ders, 2001 yılında yapılmıştır. İbn Atıyye’nin, “el-Muharraru’l Vecîz fî Tefsîri’l Kitâbi’l Azîz” isimli tefsir kitabı takip edilmektedir. Bakara Sûresinin tefsiri yapılmaktadır.  Ders, Tefsir Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. M. Said Şimşek, İlm-i Tefsir mütehassısı Yusuf Semmak ve Arapça dersi müderrisi …

Devamını Oku »