22 Temmuz 2024 , Pazartesi - 13 : 55

Akaid – Tevhid

Akaid ve tevhid ile ilgili konuları içerir.

ALLAH VE MAHLÛKAT İLİŞKİSİ

Allah ve Mahlûkat İlişkisi

İnsan ürünü bütün düzenler, birbirlerinin alternatifi olarak doğmuştur. Hiçbir sistem İslâm’ın açığını kapatmak, yetersizliğine alternatif olma iddiasında bulunamaz. İslâm, insanı yaratan Allah’ın sistemidir. İnsanın kalbinin, aklının, nefis, ruh ve cesedinin yoktan yaratıcısı olan Allah, sınırsız ilmiyle insanlık için en mükemmel sistemi göndermiştir. Onda ne bir eksiklik, ne bir fazlalık ve ne de bir tutarsızlık vardır. Böyle bir şeyi savunmak, Allah’ın …

Devamını Oku »

KANUN KOYUCU (ŞÂRİ’) ANCAK ALLAH’TIR !

Kanun Koyucu (Şâri’) Ancak Allah'tır

Şâri’ şeriat koyucu demektir. Bu kelime şer’ ve şerîat kelimelerinden gelmektedir, ism-i fâildir. Lügatta şerîat, insanı bir ırmağa, bir su kaynağına götüren yol, izhar etmek, açıklamak ve kanun koymak anlamlarına gelmektedir. İslâm terimi olarak şeriat, Allah’ın kulları için koymuş olduğu dinî ve dünyevî hükümlerin hepsinin adıdır. Şerîat kelimesi din ile aynı anlamda olup, hem ahkâm-ı asliyye denilen itikâdiyyâtı, hem de …

Devamını Oku »

Tekfir ve Tekfircilik Meseleleri – 2

Tekfir ve Tekfircilik Meseleleri - 2

“Tekfir ve Tekfircilik Meseleleri 1” başlıklı yazımızda, tekfir ve tekfircilik kavramlarının arasını ayırmıştık, tekfirciliğin tarihi sürecine dikkat çekerek, tekfircilik fitnesinden sakındırmıştık. O yazımızda kullanılan tabirleri doğru anlamakta fayda vardır. Çoğu zaman insanları, ifadelerde geçen kelimelere yüklenen anlamlar şaşırtıyor. Normal de “tekfir, tekfir konusu, tekfir meselesi” gibi ifadeler meşrû tabirlerdir; “tekfircilik, tekfir fitnesi” gibileri mezmûmdur. Kısa ve anlaşılır birkaç noktaya temas …

Devamını Oku »

Tekfir ve Tekfircilik Meseleleri – 1

Tekfir ve Tekfircilik Meseleleri

Tekfir; Müslüman olarak bilinen bir kimsenin Tevhid akidesine aykırı inanç, söz ve fiillerinden dolayı küfrüne hükmedilmesi demektir. Yani o kimseye “kâfir” demektir. Tekfirin şartları oluşup, engelleri tamamen ortadan kalktığı bir durumda küfür hükmünü vermek zaruridir. Bu hüküm, aynen Allah’ın diğer hükümleri gibi İlâhi hükümlerdendir. Allah’ın dinine göre kâfire “kâfir”, Müslümana da “Müslüman” demek farzdır. Kâfir’e “kâfir” demek, Müslüman olan bir …

Devamını Oku »

Neye Şehâdet Ediyoruz?

Kelime-i Tevhid

İslam’a girişin ve Müslüman olmanın temel şartı Kelime-i Şehâdettir.  Bu Arapça cümle;  أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدًا عبده و رسوله “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abduhü ve Rasûluh” tur. Anlamı ise: “Ben şehâdet ederim ki, Allah’tan başka hiçbir İlâh yoktur ve yine şehâdet ederim ki, Hz. Muhammed O’nun Kulu ve Elçisidir.” Bir …

Devamını Oku »

KELİME-İ TEVHİD – LÂ İLÂHE İLLALLAH

Bismillahirrahmanirrahim. Her türlü noksanlıktan ve âcizlikten münezzeh ve kemâl sıfatlara sahip olan, Rahmân, Rahîm, Azîz ve Celîl olan Rabbimize hamd olsun. İlimlerin en üstünü olan Tevhid konusunda Kur’an ve Sünnet istikametinde özlü açıklamalar yapmak istiyoruz. “Ben gücümün yettiği kadar ıslahtan başkasını istemem. Benim başarım ancak Allah iledir. Ben yalnız O’na güvenip dayandım ve yalnız O’na dönerim.” “Allah, kendisinden başka ilâh …

Devamını Oku »